ARYZTA POLSKA Sp. z o.o.SIEDZIBA FIRMY - ZAKŁAD W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. Zachodnia 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.+48 (22) 734 74 86
NIP: 113-00-20-355
ZAMÓWIENIA - EKSPORT
sylwester.kostrz@aryzta.com
Sylwester Kostrz - Export Manager
ZAKŁAD W STRZEGOMIU
ul. Piekarnicza 2
58-150 Strzegom
tel. +48 (71) 757 20 11
ZAKŁAD W MICHAŁOWIE-REGINOWIE
ul. Leśna 9
05-119 Michałów-Reginów
tel. +48 (22) 774 34 08
FORMULARZ KONTAKTOWY
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest ARYZTA Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zachodniej 10 w Grodzisku Mazowieckim (kod pocztowy: 05-825). Przestrzeganie zasad ochrony danych w w ARYZTA Polska sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email dane.osobowe@aryzta.com lub pisemnie na adres siedziby.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową, firmy świadczące usługi hosting oraz serwisu IT, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego i kontaktu z Panią/Panem. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.